De eerste bijeenkomst,  waarin gesproken werd over de oprichting van een Nederlandstalige loge in de omgeving Moraira, Teulada, Jávea vond plaats in de zomer van 1999 in Jávea, om te peilen of er mogelijkheden waren voor de oprichting van een loge op redelijke afstand van de woonplaats van vele broeders. Drie van hen waren aanwezig, namelijk de broeders Kamer, Van der Velden en Vasbinder. 

Tijdens die bijeenkomst kwam broeder Vasbinder met de naam triangel naar voren, maar die naam kon weer in de la, omdat er nog niet voldoende belangstelling was. 

In 2008 werd een tweede poging ondernomen. Besloten werd, om nu wel door te zetten en de werkzaamheden tot oprichting van een nieuwe loge werden ter hand genomen. Broeder Kamer zou voor de attributen zorgen, broeder Van der Velden voor logo en schootsvel, broeder Hans Uding voor algemene zaken en ontbrekende stenen en broeder Vasbinder, vanwege zijn goede contacten in de Grootloge, voor de administratieve beslommeringen.

Om te peilen of er belangstelling was voor een nieuwe loge werd op initiatief van broeder Van der Velden ‘de steen” opgericht, een sociëteit voor dames en heren, waarin onderwerpen over maatschappij en leven werden gebracht door de aanwezige broeders, waarna een soort comparitie met eten na volgde. Devies: “Een steen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde ezel”

De eerste  bijeenkomsten van “de steen”  vonden  plaats in  restaurant “Los 4 Vientos” in Teulada, een gelegenheid die later werd omgebouwd tot club “La Femine“ een gelegenheid voor betaalde liefde. aangezien wij meer de broederliefde op het oog hadden werden latere bijeenkomsten gehouden in Restaurant “Taberna Antigua” te Pedreguer, dat ook het eerste onderkomen van de nieuwe loge werd. 

Op de dertigste dag van de zevende maand A.L. 6010  (30 september 2010) is de triangel geconsacreerd door De Provinciale Grootmeester Barry Mansell in het bijzijn van de Grootmeester van de Gran Logia de Espańa.  Oscar Alfonso de Ortega. 

Als eerste Achtbare Meester werd broeder Maarten Vasbinder geïnstalleerd.  

Het prachtige schootsvel, ontworpen door broeder Hans van der Velden beeldt de onzichtbare driehoek uit, waarvan de betekenis is.

Werken en begrijpen:        eerste graad

Groei door begrip:            tweede graad

De onzichtbare driehoek:  derde graad 

Het logo is identiek aan het schootsvel en heeft als onderschrift van broeder Vasbinder meegekregen:

“de triangel” 169 broederschap en eenvoud 

Als symbool van de loge is het idee van broeder Vasbinder aanvaard, om de driedimensionale driehoek, de Tetraëder te gebruiken, waarvan de uitleg nu volgt: 

Vrijheid, gelijkheid, broederschap en tolerantie vormen de vier vlakken van de Tetraëder, die gevormd kan worden uit een regelmatige triangel.Samen symboliseren ze Harmonie.

Dit symbool is de basis van de vrijmetselarij en zal door de broeders steeds in gedachten  moeten worden gehouden, omdat het de doelstellingen van onze beweging in zich verenigt.

Tezamen zijn de vlakken sterk. Ieder voor zich zijn zij onbeschermd en zwak. De vier zijden van de Tetraëder staan symbolisch voor: 

Afgunst, IJdelheid, Jaloezie en Wraak en alle andere zaken die ons doen afdwalen van het pad in het licht en de liefde voor de medemens en de natuur. 


Gelukkig kan de Tetraëder niet lang op een kant staan en zal altijd terugvallen naar zijn basis van Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap en Tolerantie. De Tetraëder wordt geplaatst op de geblokte vloer tijdens de Open Loges terwijl op de tafel van de AM ook een tetraëder staat. 

Iedere broeder van de loge krijgt bij zijn aanname of affiliatie een tetraëder, opdat hij thuis altijd aan het werk kan. 

De prachtige attributen van de loge, gemaakt door broeder Jaap Kamer zijn niet alleen een lust voor het oog, maar tevens een voorbeeld van eenvoud, eenvoud die de loge zich heeft eigen gemaakt en die als voorbeeld dient voor de vele loges die ten ondergaan in bombastische prullaria, waardoor het wezen van de broederschap op de achtergrond lijkt te geraken. 

Loge “de triangel” gebruikt de ritualen zoals die ook vanaf 2001 gedurende vele jaren zijn gebruikt in loge Leukopolis. Ze zijn geschreven door broeder Vasbinder in samenwerking met de broeders Van der Velden en Kamer. Ook in deze ritualen is de eenvoud teruggekomen, die de vrijmetselarij zou moeten sieren. Deze ritualen zijn goedgekeurd door La Gran Logia de España na overleg met de Nederlandse Grootloge. Ook het bijzondere schootsvel is goedgekeurd door de GLE. 

Het is nu 22 mei 2016. Loge “de triangel” heeft zijn eerste lustrum achter de rug, na moeilijke jaren, waarin enkele broeders ons voorgoed hebben verlaten met onbekende bestemming. Anderen hebben de loge gedekt vanwege vertrek naar Nederland. Gelukkig is onder de bezielende leiding van Achtbare Meester Walter van Rooij de loge weer gegroeid en lijkt daarbij een mooie toekomst te hebben. De harmonie is altijd aanwezig geweest, mede dankzij de hoeken van de tetraëder, die de broeders tot de orde kunnen roepen, maar nog meer door de arbeid aan de bouw van de tempel van harmonie door de broeders verricht.