De loge is liberaal en niet dogmatisch en alles wat met de VM te maken heeft, of daar ook maar enigszins mee verbonden is, moet bespreekbaar zijn zonder enige vorm van vooroordelen.

In onze loge staan de omgang met elkaar, de discussies en de gedachtewisselingen altijd in het teken van hoffelijkheid, eerlijkheid en het streven naar harmonie. Daarbij dienen de broeders bereid te zijn zich kwetsbaar op ter stellen en voor hun standpunten op te komen, maar altijd met het grootste respect voor de mening van de ander, waarbij het niet op eenzelfde noemer komen op geen enkele manier gezien moet worden als een bron voor een conflict.

 

Broeders met een daarvoor gevoelige instelling dienen zich ervan bewust te zijn geconfronteerd te kunnen worden met een zeer directe benadering.

Regalia, functies en titels zijn slechts middelen en geen doel onze idealen te verwezenlijken en worden dan ook slechts beschouwd als symbolen van tijdelijke functies en vormen geen kwalitatieve onderscheidingskenmerken tussen Bbr:. Dat geldt eveneens voor officieren van Grootloges, waar eveneens geldt dat ieder ambt tevens een plicht is die verplichtingen met zich brengt onder het motto noblesse oblige.

Wij werken samen in een verband dat wij als serieus, vernieuwend, relativerend en tolerant willen betitelen waarbij het volharden in automatismen en dogma´s beschouwt wordt als een bedreiging voor het kostbaarste goed in de loge, “de harmonie”.

Streven is de ritualen optimaal uit te voeren waarbij een ieder zich degelijk dient voor te bereiden voor zijn deel daarin. Uiteraard wordt niet geëist het rituaal uit het hoofd te kennen.

Tijd schrijdt voort en zo ook ontwikkelingen waarin onze KK de bereidheid moet hebben om, indien nodig, daarin te volgen of tenminste mogelijke aanpassingen bespreekbaar te maken. Alles uiteraard wel binnen het kader van de regulariteit.

Bij tafelloges respecteren wij de belangrijkste gebruiken en handelingen, zij het met een ondertoon van relativisme, teneinde allen de kans te geven daaraan een bijdrage te leveren, ongeacht hoe iemand van de tongriem is gesneden.

Ons symbool is de tetraëder, waar van de vlakken staan voor vrijheid, gelijkheid, broederschap en tolerantie. De tetraëder, en dus ook "de triangel", kunnen niet bestaan als één van de vlakken afwezig is.