Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange traditie. Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vrijmetselarij is werken aan jezelf met behulp van sterk aansprekende symbolen en rituelen.De vrijmetselaar ziet zichzelf als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek - zijn plek - in de samenleving in te nemen. Geen enkele geestelijke of godsdienstige stroming voert zijn bestaan terug op het begrip arbeid, zoals in de vrijmetselarijloges wel het geval is. Arbeid staat daar hoog aangeschreven. (Henk Zeevalking) 

 Een vrijmetselaar vertelt 

Bij de vrijmetselarij kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Daar ontmoet ik gelijkgestemden uit alle geledingen van de maatschappij, die hetzelfde doel voor ogen hebben. Wij wisselen dan gedachten en ideeën uit. Het zet mij aan tot nadenken over mijn plaats in de wereld en hoe ik daarin wil staan.

Het is eigenlijk een soort school, zeg maar een levensschool, maar dan zonder een meester die zegt hoe het moet. Niemand zal zeggen dat het goed is of fout. Het resultaat bepaal je zelf en dat is nu het mooie, het bijzondere en tegelijkertijd het moeilijke aan vrijmetselarij.